แผนที่ 1 อัตราการจ่าย หวยยี่กี สูง

แผนที่ 2 มีส่วนลด 20%

แผนที่ 3 มีส่วนลด 10%

หวยยี่กี

สูตรการแทง หวยยี่กี

เลข หวยยี่กี มี 100 ตัว (00-99) ให้ นักพนัน ลงทุนตัวละ 1 บาท เท่ากับ 100 บาท เท่ากับว่าจะถูก 1 ตัว ได้เงิน 90 บาท ขาดทุนเพียง 10 บาทเท่านั้น

ตัวอย่างการแทงตัวละ 1 บาท เพื่อใช้ต่อการคำนวณ

ถ้าแทง หวยยี่กี 100 ตัว  ลงทุน 100 บาท  รับ 90 บาท  ขาดทุน 10 บาท (โอกาสถูก 100% เสี่ยง 0%)
ถ้าแทง 90 ตัว  ลงทุน  90  บาท  รับ 90 บาท  กำไร 0 บาท (โอกาสถูก 90% เสี่ยง 10%)
ถ้าแทง 80 ตัว  ลงทุน  80  บาท  รับ 90 บาท  กำไร 10 บาท (โอกาสถูก 80% เสี่ยง 20%)
ถ้าแทง 70 ตัว  ลงทุน  70  บาท  รับ 90 บาท  กำไร 20 บาท (โอกาสถูก 70% เสี่ยง 30%)
ถ้าแทง 60 ตัว  ลงทุน  60  บาท  รับ 90 บาท  กำไร 30 บาท (โอกาสถูก 60% เสี่ยง 40%)
ถ้าแทง 50 ตัว  ลงทุน  50  บาท  รับ 90 บาท  กำไร 40 บาท (โอกาสถูก 50% เสี่ยง 50%)
ถ้าแทง 40 ตัว  ลงทุน  40  บาท  รับ 90 บาท  กำไร 50 บาท (โอกาสถูก 40% เสี่ยง 60%)
ถ้าแทง 20 ตัว  ลงทุน  20  บาท  รับ 90 บาท  กำไร 70 บาท (โอกาสถูก 20% เสี่ยง 80%)
ถ้าแทง 10 ตัว  ลงทุน  10  บาท  รับ 90 บาท  กำไร 80 บาท (โอกาสถูก 20% เสี่ยง 80%)

ดังนั้น นักพนัน หวยลาว จะต้องแทงให้น้อยกว่า 90 ตัวถึงจะได้กำไร ใช้สูตรการแบ่งตัวเลขออกเป็นชุด ดังนี้

1.แบ่ง 50 ตัวเลข จะได้ 8 ชุด 

ชุดที่ 1 เลขหน้า เลขต่ำ : เลข 00-49  (เลขหลักสิบที่เป็นเลข  0 1 2 3 4)
ชุดที่ 2 เลขหน้า เลขสูง : เลข 50-99  (เลขหลักสิบที่เป็นเลข  5 6 7 8 9)
ชุดที่ 3 เลขหน้า เลขคู่ : เลข 00-89  (เลขหลักสิบที่เป็นเลข  0 2 4 6 8)
ชุดที่ 4 เลขหน้า เลขคี่ : เลข 10-99  (เลขหลักสิบที่เป็นเลข  1 3 5 7 9)
ชุดที่ 5 เลขหลัง เลขต่ำ : เลข 00-94  (เลขหลักหน่วยที่เป็นเลข  0 1 2 3 4)
ชุดที่ 6 เลขหลัง เลขสูง : เลข 05-99  (เลขหลักหน่วยที่เป็นเลข  5 6 7 8 9)
ชุดที่ 7 เลขหลัง เลขคู่ : เลข 00-89  (เลขหลักหน่วยที่เป็นเลข  0 2 4 6 8)
ชุดที่ 8 เลข หวยลาว หลัง เลขคี่ : เลข 01-99  (เลขหลักหน่วยที่เป็นเลข  1 3 5 7 9)

โดยนักพนัน หวยรัฐบาลไทย จะต้องลงทุนเพื่อให้ได้กำไรจากเลข 50 ตัว ดังนี้

ถ้าเล่นตัวละ 10 บาท x 50 ตัว รวมลงทุน 500 บาท
ถ้าถูกจะได้ 10 x 90 =  900 บาท  กำไร 400 บาท 
ถ้าใน 1 วัน เข้า 10 ครั้ง กำไร 400 x 10 = 4,000 บาท   
ถ้าใน 1 วัน เข้า 20 ครั้ง กำไร 400 x 20 =  8,000 บาท

2.เลข 33-34 ตัวจะแบ่งได้ 3 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 เลขต่ำ : เลข 00-32 (จำนวน 33 ตัว)
ชุดที่ 2 เลขกลาง : เลข 33-65 (จำนวน 33 ตัว)
ชุดที่ 3 เลขสูง : เลข 66-99 (จำนวน 34 ตัว)

โดยนักพนัน หวยรัฐบาลไทย จะต้องลงทุนเพื่อให้ได้กำไรจากเลข 33-34 ดังนี้

ถ้าเล่นตัวละ 10 บาท x 33 ตัว รวมลงทุน 330 บาท  
ถ้าถูกจะได้ 10 x 90 = 900 บาท  กำไร 570 บาท 
ถ้าใน 1 วัน  เข้า 10 ครั้ง กำไร 570 x 10 =  5,700 บาท   
ถ้าใน 1 วัน  เข้า 20 ครั้ง กำไร 570 x 20 =  11,400 บาท

3.เลข 25 ตัว แบ่งออกได้ 4 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 เลขต่ำ : เลข 00-24
ชุดที่ 2 เลขกึ่งต่ำ : เลข 25-49
ชุดที่ 3 เลขกึ่งสูง : เลข 50-74
ชุดที่ 4 เลขสูง : เลข 75-99

โดยนักพนัน หวยรัฐบาลไทย จะต้องลงทุนเพื่อให้ได้กำไรจากเลข 25 ดังนี้

ถ้าเล่นตัวละ 10 บาท x 25 ตัว รวมลงทุน 250 บาท  
ถ้าถูกจะได้ 10 x 90 = 900 บาท  กำไร 650 บาท
ถ้าใน 1 วัน เข้า 10 ครั้ง กำไร 650 x 10 =  6,500 บาท 
ถ้าใน 1 วัน เข้า 20 ครั้ง กำไร 650 x 20 =  13,000 บาท